فهرست بستن

PlayStation®Plus | بازی های ماهانه ، چند نفره آنلاین ، تخفیف و موارد دیگر

PlayStation®Plus | بازی های ماهانه ، چند نفره آنلاین ، تخفیف و موارد دیگر

تخفیف ویژه اعضای
به PS Plus بپیوندید تا از فروشگاه PlayStation به بهترین معاملات بازی های انتخابی ، افزودنی ها ، پیش خریدها و موارد دیگر دسترسی انحصاری داشته باشید.
اعضا می توانند از پس انداز اضافی در بالای قیمت های تبلیغاتی PS Store معمولی ، دسترسی زودهنگام به نسخه های نمایشی ، آزمایش های بتا ، پیش سفارش ها و سایر جوایز و پیشنهادهای اختصاصی ویژه خانواده PS Plus برخوردار شوند.

.