فهرست بستن

یک سیاست در سطح منطقه برای مقابله با بدتر شدن آلودگی هوا در آسیا و اقیانوسیه مورد نیاز است: امین اسلم

یک سیاست در سطح منطقه برای مقابله با بدتر شدن آلودگی هوا در آسیا و اقیانوسیه مورد نیاز است: امین اسلم

اسلام آباد ، 08 سپتامبر (برنامه): آلودگی فزاینده هوا در منطقه پرجمعیت آسیا و اقیانوسیه به عنوان یک چالش مهم بهداشتی ظاهر شده است ،…