فهرست بستن

JYP Entertainment تایید می کند GOT7 در حال آماده سازی برای بازگشت است ، گفته می شود آلبوم جدید تا پایان نوامبر افت خواهد کرد: اخبار بالیوود

JYP Entertainment تایید می کند GOT7 در حال آماده سازی برای بازگشت است ، گفته می شود آلبوم جدید تا پایان نوامبر افت خواهد کرد: اخبار بالیوود

سال در حال پایان است و برخی از بزرگترین بازگشت ها در صنعت موسیقی کره اتفاق می افتد. با پیش بینی بسیاری از آلبوم ها…